Nieuwe schooljaar

  • 06 september 2017

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar is weer begonnen en graag berichten we u hoe we er voor zorgen dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over alles wat er in de school speelt.

In de eerste plaats is er onze website www.itpertoer.nl waarop u praktische informatie, maar ook nieuwsberichten en een activiteitenoverzicht over de school vindt. Door het jaar heen kan er sprake zijn van aanvullende activiteiten.

Op onze website is onze schoolgids voor schooljaar 2017-2018 geplaatst. Deze schoolgids informeert u over de organisatie van de school.

 

U wordt via aparte mails geïnformeerd over activiteiten waarvoor u zich kunt opgeven, zoals ouderavonden van de klas waarin uw kind zit.

 

Ziekmeldingen en andere vormen van absentie:

 

De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet (vooraf) gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s). Afwezigheid van de leerlingen dient telefonisch vóór 8.15 uur gemeld te worden bij school. Indien dit niet het geval is worden de ouders telefonisch benaderd om alsnog een reden voor de afwezigheid door te geven. Afwezigheid (ziek, dokter, tandarts en andere vormen van absentie) kan doorgegeven worden via telefoonnummer:058-2519757.

 

Contactgegevens ouders/verzorgers:

Bij wijziging van mobiele telefoonnummers/adresgegevens (of andere relevante informatie) van ouder(s)/verzorger(s) willen wij u vragen dit door te geven aan de school. Gelieve dit te doen via: pertoer@gearhing.net Geeft u s.v.p. duidelijk aan wat de oude gegevens waren en wat de wijzigingen zijn.

 

Nieuwe teamleden:

Met ingang van dit schooljaar is de organisatie op school iets veranderd.

Juf Erica Boersma geeft van ma t/m vrij gedurende de ochtenden les aan groep 5/6.

 

 

Met vriendelijke groet,

Team It Pertoer