Nieuws

BSO in Weidum

IMG 3922

Nieuw in Weidum

 

Vanaf 16 april gaan we starten met BSO.

 

Voor meer informatie en inschrijven kijkt u op :

 

www.kidsfirst.nl

Meer over 'BSO in Weidum '
  • 29 maart 2018

Open dag

imagesTA7S8RD8

Een basisschool kiezen voor uw kind is leuk, maar ook spannend. Want hoe kiest u de school die bij uw kind past, waarin verschillen scholen onderling en welke ideeën heeft u over lesgeven of is er extra begeleiding voor uw kind?

 

Open dag:


Om het ouders makkelijker te maken...

Meer over 'Open dag '
  • 15 maart 2018

Het Dorpenteam

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens.

 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke...

Meer over 'Het Dorpenteam'
  • 13 maart 2018

Dit is de voornaamste reden dat wij staken!

IMG 3848
Meer over 'Dit is de voornaamste reden dat wij staken!'
  • 15 februari 2018

Foardrachtskriich

IMG 3710

Onder kritische belangstelling van groep 1 t/m 4 vond vanmorgen de foardrachtskriich voor groep 5 t/m 8 plaats. De lln moesten een gedicht voordragen in het Fries. De jury had het er moeilijk mee, want de lln van groep 5/6 of 7/8 wiens  gedicht het mooist  voorgedragen werd, mag  onze school...

Meer over 'Foardrachtskriich'
  • 15 november 2017

Vacature M.R.

download

Aan alle ouders/verzorgers van It Pertoer,

 

Aan het einde van het schooljaar ontstaat er een vacature in de Medezeggenschapsraad (MR). Graag zouden we in januari ons al willen versterken met een nieuw MR-lid.

 

De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan...

Meer over 'Vacature M.R.'
  • 01 november 2017

HET IS CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

IMG 3653

Vandaag  staakt het primair onderwijs. Met deze actie willen we de nieuwe coalitie duidelijk maken dat het #pocoderood is. Door de lage salarissen en de hoge werkdruk, dreigt een enorm lerarentekort. Dat moet anders!

Meer over 'HET IS CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS'
  • 05 oktober 2017

Kinderboekenweek van start.

IMG 3649

Vandaag zijn we gestart met de Kinderboekenweek .

De kinderen mochten verkleed als een  figuur uit een kinderboek of volgens het thema van de Kinderboekenweek op school komen.  Wie dat een beetje eng vond, mocht gewoon als dier verkleed komen of wat hij of zij zelf leuk vond. Er waren vandaag...

Meer over 'Kinderboekenweek van start.'
  • 04 oktober 2017

Nieuwe schooljaar

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar is weer begonnen en graag berichten we u hoe we er voor zorgen dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over alles wat er in de school speelt.

In de eerste plaats is er onze website www.itpertoer.nl waarop u praktische informatie, maar ook nieuwsberichten en een activiteitenoverzicht over de school vindt. Door het jaar heen kan er sprake zijn van aanvullende activiteiten.

Op onze website is onze schoolgids voor schooljaar 2017-2018 geplaatst. Deze schoolgids informeert u over de organisatie van de school.

 

U wordt via aparte mails geïnformeerd...

Meer over 'Nieuwe schooljaar'
  • 06 september 2017