Nieuws

Verkeerssituatie school

Beste ouders van It Pertoer,

 

Zoals jullie allemaal weten zijn er  na de zomervakantie veel nieuwe leerlingen  op It Pertoer bijgekomen.

Veel van hen komen van buiten Weidum en zullen door de ouders worden gebracht. Dit zal het één en ander vragen van de infrastructuur rondom de school.

We willen geen ophopingen op de Kinsck van Roptawei, Bumaleane en Bornialeane en geen overlast voor de aanwonenden.

 

 

We hebben hierover ook contact gehad met de Gemeente Leeuwarden en het Nut Weidum.

De volgende stap is dat we met Veilig Verkeer Nederland gaan analyseren en met hun op zoek gaan naar...

Meer over 'Verkeerssituatie school'
 • 07 september 2018

Laatste schooldag woensdag 18 juli

 

Het programma ziet er in grote lijnen alsvolgt uit:

- We beginnen gewoon om 8.15 in de eigen groep.
- De kinderen mogen verkleed op school komen.
- Fruithapje gewoon lekker meenemen
- Ochtendprogramma ???
- Om 11.45 worden de leerlingen van groep 8 het schoolplein afgereden met de kruiwagen .
- Om 12.00 gaan we met de hele school aftellen en dan begint de vakantie.

Meer over 'Laatste schooldag woensdag 18 juli'
 • 10 juli 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding2

De buitenschoolse opvang in Weidum is sinds 16 april jl. van start gegaan. De pedagogisch medewerkers die hier werken, zijn Tessa en Esmaralda. Zij stellen zich graag aan jullie voor.

 

Esmaralda

 

Hallo! Mijn naam is Esmaralda Born, 43 jaar oud en woonachtig in Cornjum (dat ligt tussen Leeuwarden...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
 • 05 juli 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding3

Tessa


Ik zal mijzelf even voorstellen.


Ik ben Tessa van der Wei, 35 jaar, getrouwd met Folkert van der Wei en moeder van 2 kinderen, Sem 8 jaar en Maud (bijna) 4 jaar. Wij wonen met veel plezier in het dorp Witmarsum. Sinds juli 2017 ben ik werkzaam voor Kids First. Ik ben begonnen op de...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
 • 05 juli 2018

Privacy

PRIVACY BINNEN STICHTING GEARHING

Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Uiteraard kunnen we daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt denken stellen...

Meer over 'Privacy '
 • 01 juni 2018

Fusie Greiden

Fusie Gearhing-Greiden


Ter informatie delen wij u met dit bericht mee dat er voorlopig geen fusie komt tussen schoolbesturen van Gearhing en de Greiden. De afgelopen maanden hebben de schoolbesturen verkend in hoeverre een fusie tussen beide besturen tot de mogelijkheden behoorde. Deze verkenning is inmiddels afgerond. Beide besturen zijn tot de slotsom gekomen dat het nu te vroeg is voor een bestuurlijke fusie. Een bestuurlijke fusie heeft volgens de schoolbesturen op dit moment te weinig meerwaarde.

De al bestaande, goede samenwerking tussen de besturen én scholen biedt volop kansen. Naar...

Meer over 'Fusie Greiden'
 • 10 mei 2018

BSO in Weidum

IMG 3922

Nieuw in Weidum

 

Vanaf 16 april gaan we starten met BSO.

 

Voor meer informatie en inschrijven kijkt u op :

 

www.kidsfirst.nl

Meer over 'BSO in Weidum '
 • 29 maart 2018

Open dag

imagesTA7S8RD8

Een basisschool kiezen voor uw kind is leuk, maar ook spannend. Want hoe kiest u de school die bij uw kind past, waarin verschillen scholen onderling en welke ideeën heeft u over lesgeven of is er extra begeleiding voor uw kind?

 

Open dag:


Om het ouders makkelijker te maken...

Meer over 'Open dag '
 • 15 maart 2018

Het Dorpenteam

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens.

 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke...

Meer over 'Het Dorpenteam'
 • 13 maart 2018

Dit is de voornaamste reden dat wij staken!

IMG 3848
Meer over 'Dit is de voornaamste reden dat wij staken!'
 • 15 februari 2018

Foardrachtskriich

IMG 3710

Onder kritische belangstelling van groep 1 t/m 4 vond vanmorgen de foardrachtskriich voor groep 5 t/m 8 plaats. De lln moesten een gedicht voordragen in het Fries. De jury had het er moeilijk mee, want de lln van groep 5/6 of 7/8 wiens  gedicht het mooist  voorgedragen werd, mag  onze school...

Meer over 'Foardrachtskriich'
 • 15 november 2017

Vacature M.R.

download

Aan alle ouders/verzorgers van It Pertoer,

 

Aan het einde van het schooljaar ontstaat er een vacature in de Medezeggenschapsraad (MR). Graag zouden we in januari ons al willen versterken met een nieuw MR-lid.

 

De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan...

Meer over 'Vacature M.R.'
 • 01 november 2017

HET IS CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

IMG 3653

Vandaag  staakt het primair onderwijs. Met deze actie willen we de nieuwe coalitie duidelijk maken dat het #pocoderood is. Door de lage salarissen en de hoge werkdruk, dreigt een enorm lerarentekort. Dat moet anders!

Meer over 'HET IS CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS'
 • 05 oktober 2017

Kinderboekenweek van start.

IMG 3649

Vandaag zijn we gestart met de Kinderboekenweek .

De kinderen mochten verkleed als een  figuur uit een kinderboek of volgens het thema van de Kinderboekenweek op school komen.  Wie dat een beetje eng vond, mocht gewoon als dier verkleed komen of wat hij of zij zelf leuk vond. Er waren vandaag...

Meer over 'Kinderboekenweek van start.'
 • 04 oktober 2017

Nieuwe schooljaar

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar is weer begonnen en graag berichten we u hoe we er voor zorgen dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over alles wat er in de school speelt.

In de eerste plaats is er onze website www.itpertoer.nl waarop u praktische informatie, maar ook nieuwsberichten en een activiteitenoverzicht over de school vindt. Door het jaar heen kan er sprake zijn van aanvullende activiteiten.

Op onze website is onze schoolgids voor schooljaar 2017-2018 geplaatst. Deze schoolgids informeert u over de organisatie van de school.

 

U wordt via aparte mails geïnformeerd...

Meer over 'Nieuwe schooljaar'
 • 06 september 2017